Insurances

Застраховка
„Гражданска отговорност“
на автомобилистите

Изберете как да изчислите цената на Вашата застраховка в Булстрад

*За да получите точна цена, въведете регистрационен номер на МПС и номер на талон.

*За да получите ориентировъчна цена, въведете техническите характеристики на МПС.

Ориентировъчната оферта не отчита редица тарифоопределящи фактори и е възможно да се различава от точната цена в зависимост от въведените данни.