Insurances

Върнете се на предишната стъпка

Изчислете ориентировъчна цена по покритие "Пълно Каско"

Изчислете ориентировъчна
цена по покритие
"Пълно Каско"

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тип регистрация:

Постоянна българска

Вид МПС: *

Код (D) в свидетелството за регистрация на МПС.

Регистрационен номер: *

Моля, изберете с кои букви започва регистрационния номер на автомобила.

Пазарна стойност на автомобила: *

-

+

1,000 лв.

50,000 лв.

Моля, изберете стойност между 1000 - 50 000 лева.

Ако МПС е на стойност над 50 000 лева, обърнете се за оферта към офис на БУЛСТРАД.

Списък с офисите ни, можете да намерите ТУК

Дата на първа регистрация на автомобила: *

Дата на първа регистрация на
автомобила: *

Моля, попълнете полетата.
Моля изберете коректен ден и месец.
Код (B) в свидетелството за регистрация.

Автомобилът кабриолет ли е? *

Автомобилът с десен волан ли е? *

Собственикът по талон е: *

Възраст на собственика: *

Моля, въведете възрастта на собственика по талон.

Самоучастие: *

Сума от застрахователното обезщетение, която е за сметка на застрахования.

Начин на обезщетяване: *

При щета се изплаща обезщетение по банков път на база извършена калкулация от страна на Булстрад.
При щета автомобилът се ремонтира в сервиз, с който Булстрад има договор, различен от официалния сервиз на марката.
При щета автомобилът се ремонтира в официалния сервиз на марката.

изчислете

X

За предоставяне на оферта за автомобил с десен волан или кабриолет, моля обърнете се към офис на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Списък с офисите ни може да намерите ТУК.